The Central Baltic Programme 2014-2020 finances result orientated cross-border cooperation projects in Estonia, Finland (incl Åland), Latvia and Sweden

Project B.Green about Putukaväil (in Estonian)

Time: 16 September, 2021
Tallinna Strateegiakeskus kutsub kõiki huvilisi põnevale veebiüritusele, kus anname ülevaate Putukaväila projekti hetkeseisust.
Tutvustame Rakendusliku Antropoloogia Keskuse koostatud uuringut Putukaväila tänastest kasutajatest, nende ootustest ja vajadustest. Esitlemisele tuleb ka kevadine koostööprojekt Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriosakonnaga, mis mõtestab Putukaväila kõrgepingeliinimastide tuleviku-kasutusvõimalusi.
Veebiürituse link: https://bit.ly/siinmeoleme
Programm:
12.00-12.05 Sissejuhatus, moderaator Karin Luhaäär.
12.05-12.20 Putukaväila projektist.
12.20-13.05 “Sõnumid kohalikelt: putukatest, inimestest ja Tallinnast”, Rakendusliku Antropoloogia Keskus, Elis Kaljuvee, Sigrid Solnik.
13.05-13.20 Küsimused, vastused.
13.20-13.45 „Putukaväila mastide järelelu. Eskiis“ Eesti Kunstiakadeemia, Paco-Ernest Ulman, Martin Melioranski.
13.45-13.55 Küsimused, vastused.
13.55-14.00 Lõpusõnad.
Vaata ka www.putukavail.ee