Estonian seminar material

06.01.2022 toimus Kesk-Läänemere programmi 2021-2027 tutvustav infoseminar, kust anti ülevaade uue programmi, selle eesmärkide ja muu info kohta, mida on oluline silmas pidada taotlust koostades ja projekti ellu viies.

Kesk-Läänemere programmi infoseminari
I osa

Infot jagavad Merike Niitepõld, Ülari Alamets, Katrin Helendi

Esitlus:

Infoseminari esimene osa

Kesk-Läänemere programmi infoseminari
II osa

Infot jagab Katrin Helendi

Slaidid:

Infoseminari II osa