Inauguration of photo exhibition in Stockholm


Event Details


Under programperioden 2014-2020 har Interreg Central Baltic samfinansierat 137 gränsöverskridande samarbetsprojekt som har skapat konkreta resultat inom hela programområdet. Programmet närmar sig nu sitt slut och de sista projekten avslutas i december 2022.

Fotoutställningar kommer att arrangeras i alla programländer under oktober-november, och i Stockholm kommer den arrangeras i Kungsträdgården. 

Plats: Kungsträdgården
Datum: 12 oktober
Tid: kl 11.00  

Anmäl dig här